PROF. DR. İSMAİL MİHMANLI  Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı 1. İntraabdominal enfeksiyonlardaradyolojik tanı. In: Kalafat H (ed). Güncel Bilgiler Işığında İntraabdominal İnfeksiyonlar, 138-165, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 1998. 2. İntraabdominal apse ve diğer koleksiyonlarda girişimsel radyoloji. In: Kalafat H(ed). Güncel Bilgiler Işığında İntraabdominal İnfeksiyonlar, 208-225, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 1998. 3. Radyolojik tanı. In: Mihmanlı M (ed). Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi, 99-109, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd., İstanbul, 2004. 4. Pelvik inflamatuar hastalıkta radyolojik görüntüleme. In: Tabak F (ed). Jinekolojik ve Obstetrik Enfeksiyonlar, 371–386, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007. 5. Hepatitte radyolojik görüntüleme. In: Tabak F, Balık İ (eds). Viral Hepatit, 299–306, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2009. 6. Üriner sistem enfeksiyonlarında radyoloji.İn:Tabak F (ed). Üriner Sistem Enfeksiyonları, 13-26, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2017.
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@ismailmihmanli.com Web : www.alka.com.tr - www.endoanalultrason.com