PROF. DR. İSMAİL MİHMANLI  Kitap İçinde Bölüm Çevirisi 1. Transjügüler intrahepatik portosistemik şant. Ergüney S, Çiçek Y (çeviri editörleri). Güncel Cerrahi Tedavi, 377-381, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd., İstanbul, 2001 (J. M. LaBerge. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt, Current Surgical Therapy, ed. J. L. Cameron, 6thed., 379-383, Mosby, St. Louis, 1998). 2. Obstrüktif sarılık: perkütan transhepatik girişimler. Ergüney S, Çiçek Y (çeviri editörleri). Güncel Cerrahi Tedavi, 467-476, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd., İstanbul, 2001 (S. J. Savader. Obstructive jaundice: percutaneous transhepatic interventions, In: Current Surgical Therapy, J. L. Cameron 6th ed., Mosby, St. Louis, 1998, 472-482). 3. Normal olmayan birinci trimester gebeliklerinde ultrasonografi. In: Akhan O (çeviri editörü), Tanısal Ultrasonografi, 609-622, Güneş Kitabevi, Ankara, 2005 (Hagen-Ansert SL. Ultrasonography in abnormal first trimester pregnancies, In: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Hagen-Ansert SL. (ed), 5.th ed, Mosby, St. Louis). 4. Karaciğer. In: Tanısal Ultrasonografi, Özbek SS (Çeviri Editörü) 78-145, Güneş Tıp Kitabevleri 2013, Ankara (Wilson SR, Withers CE. The liver. In: Diagnostic Ultrasound, Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D (eds) 4th ed., 78-145, Elsevier Limited, Kidlington, UK, 2012). 5. Kasık bölgesi ve karın ön duvarı fıtıklarının dinamik ultrasonografisi.In: Tanısal Ultrasonografi, Özbek SS (Çeviri Editörü) 486-523, Güneş Tıp Kitabevleri 2013, Ankara (Wilson SR, Withers CE. Dynamic ultrasound of the hernia of the inguinal region and abdominal wall. In: Diagnostic Ultrasound, Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D (eds) 4th ed., 486-523, Elsevier Limited, Kidlington, UK, 2012).
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@ismailmihmanli.com Web : www.alka.com.tr - www.endoanalultrason.com