PROF. DR. İSMAİL MİHMANLI  Bilimsel Ödüller 1. Uluslararası en İyi poster (birincilik) ödülü:Early and intermediate follow-up of vertebral artery stents with Doppler US. XVII. European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology (EUROSON 2004), Zagreb, Croatia, Final Programme and Abstract Book 138, 5-8 June 2004 Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Davetli Konuşmacı 1. Scrotal ultrasonography, postgraduate course, 2002, Istanbul, Turkey 2. Kasık fıtıklarında radyoloji.Uzmanlık Sonrası Eğitim Toplantısı Sempozyumu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Mesem Salonu,İstanbul, 27-28 Şubat 2003 3. Pankreas hastalıklarına radyolojik yaklaşım.İç Hastalıkları Kulübü, Hilton Oteli, 06.05.2004, İstanbul 4. Tesadüfi bulgulardan karaciğer hastalığı tanısında görüntüleme bulgularına yaklaşım. Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyumu, İ. Ü. Cerrahpaşa tıp Fakültesi Oditoryumu, 18-19 Mart 2004, İstanbul 5. Kadın genital sistem tümöral lezyonlarında radyolojik evreleme. Gata Radyolojik Seferberlik Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampusü Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 11-12 Haziran 2004, İstanbul 6. Venöz yetmezlikte radyolojik değerlendirme.Venöz Yetmezlik Kursu, 8. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 4 Eylül 2004, Kapadokya 7. Ürolojik radyoloji: renal kolikte üroradyoloji. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Eylül 2005 8. Hemodiyaliz hastalarında vasküler giriş yolları, sorunlar ve çözümler, 28 Mart 2006, Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi Aylık Eğitim Toplantısı, İstanbul 9. Erkek genital sistem renkli Doppler US. Doppler Ultrasonografi Kursu, 29-30 Nisan 2006, Ankara 10. Çocukluk çağı (pediatrik)üriner sistem enfeksiyonlarında radyolojik yaklaşım, 42. Ulusal Türk Pediatri Kongresi, 15–20 Mayıs 2006, Antalya 11. Ultrasound In Emergency and Critical care Medicine, 18th European Congress of Ultrasound in Conjunction with XVIII Congresso Nazionale SIUMB (EUROSON 2006), Bologna, 15-19 September, Italy(oturum başkanı) 12. Erişkinlerde kronik skrotal ağrı. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Çalıştay Programı, 11-15 Ekim 2006, Antalya 13. 23. Gastroenteroloji Kongresi, Kasım 2007, İstanbul (oturum eş başkanı) 14. Alt ekstremite venöz sistem radyolojik değerlendirmesi, VI. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 56, İstanbul2007, İstanbul 15. Erkek infertilitesinde prostat görüntülemesi. TRD Genitoüriner Alt Çalışma Grubu, 14 Nisan 2007, Ankara 16. Peripapiller patolojilerde radyolojoğun rolü, Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 25 Nisan 2007, İstanbul 17. Varikoselde güncel radyolojik değerlendirme, 7. Ulusal Androloji Kongresi, 6-9 Haziran 2007, Ankara 18. Erkek infertilitesinde prostat görüntülemesi. Genitoüriner Sistem US Kursu. 5-6 Nisan 2008, Ankara 19. Genitourinary ultrasound, XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology in conjunction with the XIth Romanian Conference of Ultrasound in Medicine and Biology (EUROSON 2008), Timişoara, 31 May-3June,Romania (oturum başkanı) 20. Erectile dysfunction – update. XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology in conjunction with the XIth Romanian Conference of Ultrasound in Medicine and Biology (EUROSON 2008), Timişoara, 31 May-3June,Romania 21. Update in the diagnosis and treatment of hydatic cyst. XXth Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology in conjunction with the XIth Romanian Conference of Ultrasound in Medicine and Biology (EUROSON 2008), Timişoara, 31 May–3 June, Romania 22. Genital sistemde değişen güncel Doppler US uygulamaları. Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu, 2–3 Mayıs 2009, Ankara 23. Hepatitlerin tanı ve izleminde görüntüleme alanında yenilikler. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 1–4 Nisan 2010, Antalya 24. PET-CT Pitfalls and Physiological Variants: Performance of US. XXII. Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EUROSON 2010), Copenhagen,22 -25 August,Denmark 25. Genital sistemde değişen güncel Doppler US uygulamaları. Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu, 9–10 Ekim 2010, İstanbul 26. Imaging in chronic hepatitis and in its complications. The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID). 1-5 June 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 27. Ultrasonografi fiziği ve ultrasonografik görüntüleme prensipleri. TÜSAD 33. Kongresi. 15-19 Ekim 2011, Çeşme-İzmir 28. Skrotal-Penil Doppler US. Doopler Ultrasonografi Kursu. 10–11 Aralık 2011, Ankara 29. Pankreatitlerde radyolojik tanı. Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi, 28 Mart 2012, İstanbul 30. GİS ultrasonu. Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi, 26 Aralık 2012, İstanbul 31. Endoanal ultrason. Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi, 26 Aralık 2012, İstanbul 32. İnfertil erkekte radyolojik görüntüleme. Temel Genitoüriner Radyoloji Sempozyumu: Onkolojik Olmayan Patolojiler. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi, 19 Ocak 2013, Ankara 33. Role of TRUS in the management of patients with infertility. 20th European Symposium on Urogenital Radiology, September 19-22 2013, Istanbul, Turkey 34. Ultrasonografi fiziği ve ultrasonografik görüntüleme yöntemleri. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013, Çeşme-İzmir 35. Rektal tümörlerde endoanal ultrason. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya 36. Skrotal tümörlerde ultrason ve sonoelastografi. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya 37. Üriner sistem tümörlerinde radyoloji 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (oturum başkanı) 38. Portal venöz sistemin görüntülenmesi: Portal hipertansiyon tanısında radyolojik bulgular. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Proğramı. 14 Mayıs 2014, İstanbul 39. Imaging in chronic hepatitis and its complications. The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases (EACID). 24-27 September 2014, Belgrad, Serbia 40. Ürogenital ultrason ve ultrasonda kontrast uygulamaları. 35. Ulusal radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014 Antalya.(oturum başkanı) 41. Fizik prensip kaynaklı yanılgılar. 35. Ulusal radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya. (oturum başkanı) 42. Ultrason Fiziğinde Fizik Prensip Kaynaklı Yanılgılar. 35. Ulusal radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014,Antalya. 43. Ultrasonografi fiziği ve ultrasonografik görüntüleme yöntemleri. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi, 16-18 Ekim 2015, Çeşme-İzmir 44. Imaging in chronic hepatitis and its complications.The 7th Eurasia Congress of infectious diseases (EACID). 30 September – 3 October 2015, Tbilisi, Georgia 45. Karaciğer kütle lezyonlarına radyolojik yaklaşım. XIII. Ulusal Viral hepatit Kongresi, 17-20 Mart 2016, Antalya 46. Endoanal US for perianal fistulas and inflammations. 29th Congress of the European federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Ljubljana, Slovenia, September 22-24 2017 47. US in infertility. 29th Congress of the European federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Ljubljana, Slovenia, September 22-24 2017 48. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisinde Görüntüleme Teknikleri. 5. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Üroloji Kongresi 5-8 Ekim 2017, Antalya 49. Endoanal ultrasound in perianal sepsis. 30th Congress of the European federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) and 14th Scientific Congress of Polish Ultrasound Society for Ultrasound in Medicine. Poznan, Polonya, September 6-9 2018 50. Ultrasound Corrects PET-CT Falses. 30th Congress of the European federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) and 14th Scientific Congress of Polish Ultrasound Society for Ultrasound in Medicine. Poznan, Polonya, September 6-9 2018
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@ismailmihmanli.com Web : www.alka.com.tr - www.endoanalultrason.com